Nhận ngay 6-24 tháng sử dụng miễn phí 

Giới thiệu LadiPage cho bạn bè  

Tặng 3 tháng sử dụng

Dành cho cả người giới thiệu & người được giới thiệu 

Khi người được giới thiệu nâng cấp gói sản phẩm trả phí (Pro, Growth, Enterprise) có thời hạn từ 01 năm trở lên

Tặng 1 tháng sử dụng

Dành cho người giới thiệu

Khi người được giới thiệu xác thực thành công email + tên miền

* 2 phần thưởng này được áp dụng đồng thời
* Phần thưởng của chương trình sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản đang sử dụng, và không có giá trị quy đổi sang tiền mặt.

Đối tượng tham gia

Người giới thiệu

Khách hàng LadiPage đang sử dụng gói sản phẩm trả phí (Pro, Growth, Enterprise) có thời hạn từ 1 năm trở lên.

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Người được giới thiệu

Người chưa dùng LadiPage, chưa có tài khoản LadiPage, kể cả tài khoản miễn phí Starter.

Cách thức tham gia

Khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ được nhận email chào mừng kèm đường link đăng ký tài khoản LadiPage có gắn mã giới thiệu cá nhân hóa của khách hàng đó.

01

Khách hàng gửi cho người muốn giới thiệu đường link đăng ký trên.

02

Sau khi người được giới thiệu click vào link, đăng ký tài khoản và hoàn thành các bước tiếp theo quy định, hệ thống sẽ tự động ghi nhận thông tin vào trang Quản lý Referral của bạn, và quà tặng tương ứng sẽ tự động được cộng vào tài khoản LadiPage của người giới thiệu và của người được giới thiệu."  

03

Hạn mức giới thiệu

Mỗi tài khoản tham gia chương trình được nhận phần thưởng cho tối đa 6 tài khoản khác mà họ giới thiệu thành công.  

hướng dẫn chi tiết vui lòng xem tại đây