Cám ơn ý tưởng của bạn!

https://fb.com/groups/LadiPageVietnam

Trân thành cám ơn sự đóng góp của bạn. LadiPage Team sẽ nghiên cứu và triển khai sớm ý tưởng trên.
Để cập nhật, hướng dẫn mới nhất vui lòng truy cập nhóm hỗ trợ trên Facebook tại: