Recap
Đừng để những kiến thức đó
lãng phí! Hãy thực hành ngay!  
Để ứng dụng những kiến thức & kinh nghiệm từ The Funnel Talk, hãy hành động và áp dụng ngay bằng cách đăng ký tham gia:
Webinar miễn phí: Dùng công nghệ - Tạo bệ phóng Funnel Marketing. 
Khi tham gia Webinar, bạn sẽ được:
Hướng dẫn sử dụng công cụ để tạo Funnel Marketing hiệu quả theo kịch bản, tình huống: Gửi email, mess, zalo,... đa kênh
Nhận tư vấn chiến lược theo ngành hàng, lĩnh vực 
Chia sẻ về Funnel Marketing mong muốn 

Đăng ký tư vấn 1-1 với Mai và Cầm

LadiPage gửi bạn những nội dung đã diễn ra:
Cảm ơn bạn đã tham gia The Funnel Talk - Tập 1: "Gen Z thực chiến đánh Funnel Marketing như thế nào?" 
Tóm tắt nội dung Tập 1: 

Đăng ký tham gia Webinar miễn phí để thực hành ngay! 

Đăng ký Webinar Miễn phí

Bấm chọn nếu bạn muốn được tư vấn 1-1 với Mai và Cầm (khách mời từ The Funnel Talk - Tập 1)

Đăng ký tham gia Webinar miễn phí:

Dùng công nghệ - Tạo bệ phóng
Funnel Marketing 

 ngay tại đây:

Thời gian
10 - 12 giờ Thứ Tư ngày 29/05/2024
Online qua
Google Meet

Mrs. Mai Phạm

  • CCO LadiPage Việt Nam 

Mr. Trung Đoàn

  • CTO LadiPage Việt Nam

Đăng ký Webinar Miễn phí

Đăng ký tham gia Webinar ngay tại đây:

Host:

Mai Phạm

  • CCO LadiPage Việt Nam 
Đừng để những kiến thức đó lãng phí! Hãy thực hành ngay!  
Để ứng dụng những kiến thức & kinh nghiệm từ The Funnel Talk, hãy hành động và áp dụng ngay bằng cách đăng ký tham gia:
 Webinar miễn phí: Dùng công nghệ - Tạo bệ phóng Funnel Marketing. 
Khi tham gia Webinar, bạn sẽ được:
Hướng dẫn sử dụng công cụ để tạo Funnel Marketing hiệu quả theo kịch bản, tình huống: Gửi email, mess, zalo,... đa kênh
Nhận tư vấn chiến lược theo ngành hàng, lĩnh vực 
Chia sẻ về Funnel Marketing mong muốn 
Thời gian
10 - 12 giờ Thứ Tư ngày 29/05/2024
Online qua
Google Meet

Để lại thông tin để được tư vấn 1-1 với Mai và Cầm

Đăng ký Tư vấn 1-1

Đăng ký Thành công

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian
sớm nhất!